Zaoberáme sa meraním nízkofrekvenčných elektromagnetických polí na rôznych častiach ľudského tela, z cieľom získania informácií o nich. Robíme zber dát a ich analýzu. Sú to nové možnosti pre diagnostiku z oblasti lekárskej vedy odlišné od obvyklých ultrazvukových výskumov a počítačovej tomografie. Zariadenie, ktoré pri práci používame je postavené na teoretických a experimentálnych výsledkoch významných vedcov ako Tesla, Zahovski, Rife,Foll, Kirlian.

Väčšinou sme zastihnuteľní na trase Košice, Prešov, Lipany, Stará Ľubovňa a v okruhu vzdialenosti (KE – SL)aj iným smerom. Viz. mapa

Frekvenčná terapia Prešov, Košice, Sabinov

Cena cieleného skenovania orgánov s frekvenčnou terapiou je 30 EURO

alternatívna liečba